För företag

 

♦ Hur mycket kostar en dags sjukfrånvaro i ert företag? 

 

♦ Konkurrerar ni med andra företag om kompetent arbetskraft?

 

Regelbunden motion, sunda kostvanor och smarta återhämtningsstrategier minskar sjukfrånvaron och ökar personalens produktivitet.

 

En synlig satsning på personalens välmående stärker företagets image. Förutom att få bra reklam kommer företaget att bli en attraktiv arbetsplats för både nya och gamla medarbetare.

Motionsprojekt 

Minska sjukfrånvaron - öka produktiviteten - förbättra företagets image

Motionsprojektets syfte är att öka antalet anställda som motionerar regelbundet. Projektet riktas därför i första hand till de som inte motionerar sedan tidigare. Projektet innehåller kick-off föreläsning, konditionstester, motionskampanj och komma igång kurser. Ett motionsprojekt kan skräddarsys helt enligt era önskemål.

Företagets ledning i form!

Professionell coachning och träningsplanering för nyckelpersoner som ansvarar för företagets framgång.

När drivna personer med höga krav och ett pressat tidsschema försöker kombinera träning kan leda till att totalbelastningen blir för stor. Genom ett paket bestående av kick-of föreläsning individuell coachning och individanpassade träningsprogram hjälper jag dessa personer att få maximal nytta av tiden som sätts på träning samt att hitta balansen mellan belastning och återhämtning.

 

Tyky-dag

Träningstips - inspiration - motivation - Aha-upplevelser

TYKY-dagar om motion och kost. Programmet är en blandning av föreläsningar och ledda träningspass. Vid behov kan också ett stort nätverk inom träning, kost, hälsa och mental träning utnyttjas för att skräddarsy en TYKY-dag till era behov.

CAP-kurs 

Lagstadgad yrkeskompetensutbildning för chaufförer. Under en heldag (7h) lär sig deltagarna att motionera regelbundet och äta hälsosamt trots att chaufförsyrket gör det utmanade att upprätthålla sunda rutiner.

 

Ledda pass och träningskurser 

Träningspass och nybörjarkurser. Skidskola, lopskola osv...

Referenser:

 Ahlviks Åkeri, Ab Mats Vidjeskog Transport Oy, SK Trans Ab Oy, K & D Huldén Ab, Huldén & Söner Ab, ST Lönnvik Ab, Lillsunde Transport Ab, JTL Transport Ab, P. Björk Transport Ab, Kuljetus Transport Christer Sundqvist, Niclas Hautanen Kb, BR Backlund Transport, Sjölinds Transport Ab, Ab Slamson Oy, Skuthälla's Åkeri Ab, Terjärv Frys Ab, Finnhake AB