dataskydd & GDPR

Det här är Eric Storvall Endurance Abs dataskyddsbeskrivning för:

 • Webbplatsbesökares automatiskt sparade personuppgifter
 • Potentiella kunder
 • Prenumeranter och personer som laddat ner guiden ”åtta vanliga träningsmisstag”
 • Nuvarande och före detta kunder

Köpvillkor för Eric Storvall Endurance Ab hittas här:

Köpvillkor

Dina personuppgifter är trygga här

Eric Storvall Endurance värdesätter din integritet och tar ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett värdigt sätt. För en tränare och coach är detta extra viktigt eftersom klienter dagligen anförtror tränaren med privat information.  För Eric Storvall Endurance Ab börjar ansvaret redan i marknadsföringsskedet (potentiella kunder) och gäller fortfarande efter avslutat samarbete (före detta kunder) Dataskyddsprinciperna följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Eric Storvall Endurance Ab.
FO-nummer: 2822221-1
Adress: Skolgatan 5 A1 68600 Jakobstad Finland
Websida: https://www.ericstorvall.com
info(at)esendurance.com
Tel: +358 40 75 6904 68

Kontaktperson i datakyddsrelaterade frågor är Eric Storvall. Se kontaktuppgifter ovan.

Ändmål och grunder för att samla in personuppgifter

Kundbetjäning. Personuppgifter, avtal, faktureringsuppgifter samlas in för att möjliggöra leverans av produkter och tjänster. Vid behov sparas de uppgifter som är nödvändiga för att kunna betjäna samma kunder även i framtiden.

Förbättra tjänsteutbudet. För att hålla hög kvalité på tjänsterna och produkterna, behövs information som beskriver målgruppen och dess behov. Denna information används för att utveckla befintliga tjänster och att skapa nya tjänster som motsvarar marknadens efterfrågan.

Marknadsföring och kommunikation. Potentiella kunder, deras behov och beteende identifieras. På basen av denna information sker riktad marknadsföring, dessutom skräddarsys erbjudanden på informationen som samlats in. I vissa fall sker direktmarknadsföring baserat på samtycke. T.ex nyhetsbrev och prenumeration.

Personuppgifter som Eric Storvall Endurance Samlar in

Automatisk datainsamling via www.ericstorvall.com

När du besöker www.ericstorvall.com samlas information automatiskt in om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och cookies som finns installerade på din enhet. Dessutom, när du använder www.ericstorvall.com samlas information vilka enskilda sidor och produkter du visar, vilken webbsida och vilka sökord som användes i sökmotorn när du hittade till sidan. Information om hur du interagerar med www.ericstorvall.com sparas också.

Vilka teknologier används? (cookies osv.)

”Cookies” som är datafiler som placeras i din enhet eller dator som ofta innehåller en anonym och unik identifiering. För mera information om cookies och hur man tar dem ur funktion hittas på denna sida: http://www.allaboutcookies.org

”Log filer” spårar aktiviteter som äger rum på www.ericstorvall.com och innehåller data om din IP adress, typ av webbläsare, internetleverantör, referenssidor och utgångssidor, datum- och tidsstämplar.

 ”Web beacons” ”tags” och ”pixels” är elektroniska filer som används i syfte att lagra information om hur du använder och beter dig på www.ericstorvall.com

Lagring av personuppgifter sker alltid automatiskt när du själv kontaktar Eric Storvall Endurance Ab via hemsidans kontaktformulär, direkta epostmeddelanden eller andra elektroniska meddelandetjänster. Uppgifter som lagras är namn, epost-adress, i vissa fall telefonnummer. Innehåll i korrespondens lagras alltid.

Dessutom när du gör ett inköp eller försök till ett inköp via Eric storvall Endurance Abs webshop samlas information om dig, till exempel namn, faktureringsadress, adress dit varan skickas, e-psotadress och telefonnummer. Betalningsinformationen hanteras och överlåts till Klarna Ab.

Metoder för riktad marknadsföring som används av Eric Storvall Endurance

Facebook Pixel. Denna pixel spårar och lagrar din aktivitet på websidan. Denna information används senare för riktad marknadsföring på kanaler som ägas av Facebook. Läs mera om Facebooks pixel och hur du ändra sekretessinställningarna: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Aanalytics. För att spåra antal besökare, besökarnas beteenden och var de kom från används Google Analytics precis som de flesta andra hemsidor nuförtiden. Mera information: https://policies.google.com/technologies/ads

Riktad marknadsföring sker också till personer som har gett kontaktuppgifter (epost, telefonnummer) i samband med kurser och köp av tjänster. Detta sker endast under förutsättningen att godkännande har getts för att Eric Storvall Endurance får ta kontakt i syftet att informera om tjänster, produkter samt dela gratis material. Samma prircip gäller också ”Prenumeranter av nyhetsbrev och vid nedladdning av gratis material. Läs mera i följande stycke.

Prenumeranter, nyhetsbrev och nedladdning av gratis material

När du skriver upp dig på epostlistan på www.ericstorvall.com dvs blir prenumerant på blogginlägg och träningstips via email, laddar ner gratismaterial t.ex guiden ”undvik de 8 vanligaste träningsmisstagen”, eller blir kund kommer namn, epost, telefonnummer (endast i vissa fall) att lagras i Mailchimp. Dessa kontaktuppgifter kommer senare användas för att kontakta dig gällande träningstips, blogginlägg och riktad marknadsföring via både manuella och automatiserade meddelanden. Läs mer om mailchimp: https://mailchimp.com/

Information om potentiella kunder

Förutom den information som samlas in automatiskt via www.ericstovall.com  samlas också information om potentiella kunder på följande sätt.

Offentliga källor och register, företagshemsidor, nummerupplysning, telefonkataloger information som anges i profiler på sociala medier (både privata och arbetsplatsens profiler)

Typiska uppgifter som Eric Storvall Endurance Ab samlar in:

 • Namn
 • E-postadress
 • Ålder
 • Intressen, preferenser gällande träning
 • Telefonnummer (i första hand potentiella företagskunder)
 • Arbetsplats (i första hand potentiella företagskunder)
 • Position (i första hand potentiella företagskunder)
 • Sociala medieprofiler
 • Korrespondens och anteckningar från möten och samtal
 • Offerter och erbjudanden
 • Marknadsföringssamtycke och förbud
 • Språk

Nuvarande och gamla kunder

 • All information nämnd i stycke ovan gällande potentiella kunder
 • Träningsprogram och träningstips som skickats till kunden
 • Köphistorik och faktureringsuppgifter
 • Testresultat – Firstbeat livsstilsanalyser, konditionstester, Wellbeing 360 analyser
 • Föreläsnings- och kursmaterial

Hur länge lagrar Eric Storvall Endurance Ab dessa uppgifter?

Inga personuppgifter lagras längre än nödvändigt. Hur länge uppgifterna bevaras beror på situation, ändamål och laglig grund. Personuppgifterna kan raderas när en person tar tillbaka sitt samtycke, om avtal upphör eller om uppgifterna inte längre är uppdaterade eller felaktiga. Eric Storvall Endurance Ab har som mål att årligen se över uppgifter i registret samt radera och uppdatera felaktiga uppgifter.

Var lagras denna information?

Elektronisk lagring är den främsta lagringsmetoden för personuppgifter. Epostlistan på prenumeranter sparas i Mailchimps server. Övriga listor och register finns lagrade i kalkylblad på One Drive och Google Drive. Fristbeat livsstilsanalyser lagras i en databas som tillhandahålls av Firstbeat Technologies Oy. Köphistorik, betalningsinformation och faktureringsuppgifterna lagras hos Holvi Payment Services Oy (Bank). Om tredjeplats tjänster används vid betalning, t.ex Smartum, Endered, TYKY-sedlar, Epassi eller Klarna kommer personuppgifter inklusive betalningsuppgifter att lagras av dessa leverantörer och användas enligt deras dataskydds principer.

Vem hanterar informationen? Delas informationen vidare utanför EU?

Informationen hanteras nästan uteslutande av Eric Storvall. Eric Storvall är den enda personen som har inloggningsuppgifter till de platser där personuppgifterna lagras. Uppgifterna flyttas aldrig från Eric Storvall Endurance Abs lagringsplatser. I vissa fall t.ex när en betrodd person (anställd) eller företag (samarbetspartner) anlitas för att producera en tjänst kan ett tillfälligt och begränsat användande av personuppgifterna förekomma, vilket i så fall sker under uppsyn av Eric Storvall.

Dina uppgifter kan komma att hamna utanför EU. Eftersom informationen lagras elektronisk i molntjänster, är det sannolikt att de företag som levererar tjänsterna befinner sig i länder utanför EU. Exempel på sådana är Google Drive, One Drive (Microsoft), Outlook (Microsoft), Mailchimp och Facebook.

Notera att personuppgifter kan delas vidare till utomstående instanser t.ex myndigheter i situationer där det är Eric Storvall Endurance Abs lagliga skyldighet att göra det.

Dina rättigheter att påverka hanteringen av dina personuppgifter

Rätt att ta tillbaka medgivande

Om dina uppgifter blir hanterade baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt få veta om Eric Storvall Endurance Ab hanterar dina uppgifter. Om så är fallet har du rätt att ta del av de uppgifter som Eric Storvall Endurance hanterar angående dig.

Rätt att korrigera uppgifterna och begränsa användningen

Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att korrigera dem. I vissa fall har du rätt att begränsa användningen av personuppgifterna samt att begära att de raderas från registret.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Om du inte vill bli föremål för driektmatrknadsföring baserat på dina personuppgufter har du rätt att förbjuda sådan verksamhet.

Vad gäller för personer under 18 år?

Websidan www.ericstorvall.com är inte menad för personer under 18 år. Tjänsterna och produkter som säljs av Eric Storvall Endurance Ab riktar sig till personer över 18 år. Personuppgifter på minderåriga samlas inte in avsiktligt utan vårdnadshavarens tillstånd. Åldern på webbplatsbesökare och kunder kontrolleras ändå inte. Minderåriga kan anlita Eric Storvall Endurance Ab endast om detta godkänns av vårdnadshavare eller om detta sker indirekt via en förening, skola eller förbund.

Förändringar i dataskyddsprinciperna

Denna dataskyddsbeskrivning kan förändras om Eric Storvall Endurance Abs verksamhet förändras eller om det finns annan orsak att göra förändringar i dataskyddsprinciperna. Uppdateringar kan också göras om lagstiftning och regler gällande dataskydd förändras. Förändrade dataskyddsprinciper träder i kraft när denna beskrivning av dataskyddsprinciper uppdateras.

Kontakt i ärenden gällande dataskydd

Om du har frågor, vill ha mera information, utöva din rätt gällande hantering av dina personuppgifter eller vill framföra klagomål ska du ta kontakt mer Eric Storvall, VD och ägare av Eric Storvall Endurance Ab. info(at)esendurance.com. Tel: +358 40 75 6904 68,