ENDURANCE FOR TEAMS™

Endurance for Teams™  coachingprocessen syftar till att höja den fysiska och mentala prestationsnivån och uthålligheten hos ledningsgruppen och företagets nyckelpersoner. Målet är välmående och vältränade ledare som kan hantera stress, och som har balans i den egna tillvaron. 

VÄLMÅENDE företagsledare

Endurance for Teams™ är speciellt utformat för er som håller i rodret på företaget: ledningsgrupper, teamledare och andra nyckelpersoner. I dagens affärsvärld är det lätt för arbetsbördan att ta överhand, vilket kan riskera både individens och organisationens hälsa. Endurance for Teams™ riktar sig till dem som står inför de största utmaningarna och strävar efter att bibehålla en aktiv och balanserad livsstil mitt i yrkeslivets turbulens. Vi fokuserar särskilt på strategier för återhämtning, så att stressrelaterad ohälsa inte bara hanteras, utan även förebyggs. Genom denna process får ni de verktyg och den kunskap som krävs för att leda med energi, passion och uthållighet. Låt oss tillsammans forma en framtid där hälsa och arbetsprestation går hand i hand.

DEN HOLISTISKA METODEN

Att må bra på alla plan krävs för att orka prestera på topp. Programmet omfattas av sex delområden och innehåller både fysisk och mental träning. Målet är att få helheten i skick. Man är inte starkare än sin svagaste länk. Eric Storvall är magister inom idrottsmedicin och har en gedingen erfarenhet av att hjälpa specifikt ledare som 

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Processen börjar med att kartlägga det inre live. Individernas egna mål samt värderingar. Vad strävar personen efter? Vilken livskvalitet vill man uppnå? Programmet hjälper er att definiera era mål, och om de redan finns, bygger vi en plan för att uppnå dem.

FYSISK AKTIVITET

Kärnan i programmet är fysisk aktivitet. Fokus ligger på att uppnå de målsätttningar och livsvärderingar deltagaren har definierat. Genom balanserade träningsrutiner förbättras din hälsa och arbetsförmåga, vilket ger positiva effekter på alla områden.

KOST

Under programmet kartläggs även matvanor. En kostplan utförs som främjar god allmänhälsa, vardaglig energi och en hälsosam kroppssammansättning. Detta stödjer dina träningsresultat och bidrar till en förbättrad livskvalitet både på jobbet och privat.

ÅTERHÄMTNING

Strategier för återhämtande sömn och balans mellan stress och vila är centrala i programmet. Detta stödjer din fysiska och mentala återhämtning, vilket är avgörande för långsiktig hälsa och välbefinnande.

MENTAL ENERGI

Programmet syftar till att öka den mentala energin och ge strategier för att organisera och prioritera i vardagen. Målet är att deltagaren förmår ge tid och energi till det som är mest relevant för de egna målen .

ALLMÄN HÄLSA

Programmet inriktar sig på att förebygga allmän hälsa, att hållas frisk och skadefri, med fokus på psykiskt välbefinnande och förebyggande av kroniska sjukdomar. Genom en holistisk approach stärks den övergripande hälsan.

EXEMPEL PÅ PROJEKTUPPLÄGG

KICK OFF

Starta er hälsoresa med vår inspirerande Kick Off för friskvårdsprojektet! Få insikter, motivation och konkreta verktyg för en sundare arbetsplats. Anpassat för er organisation. Missa inte denna möjlighet att sätta hälsa och välbefinnande i fokus. 

Kartläggning

Vi gör Hintsa Performances kartläggning. Den analyserar livet från sju olika synvinklar; fysisk aktivitet, biomekanik, mental energi, återhämtning, allmän hälsa och värderingar.  Medvetenhen om nuläget är första steget till utveckling.

FIRSTBEAT

FirstBeat är världens ledande metod för mätning av stress, återhämtning och fysisk aktivitet. Mätningen sker under 3 dygn genom tillhörande apparatur. Instruktioner och resultat skickas direkt hem till deltagaren. Deltagaren får en individuell rapport som är enkel att tolka.

COACHING

Coachingen baserar sig på de insikter som uppkommit från kartläggningen samt FirstBeat analysen. Vi väljer ut de viktigaste utvecklingsobjekten som vi fokuserar på. Vi skapar en handlingsplan, en process med och coachingträffar.

UPPFÖLJNING

Vi gör kartläggningen på nytt och jämför resultaten med de tidigare kärtläggningarna. Vi analyserar framstegen. Deltagarna får sätta upp en plan för fortsatt utveckling. Detta är ingen tävling, förutom att deltagarna endast jämför sig mot sig själv. 

AVSLUTNING

Till sist ordnas ett avslutnings-tillfället för Endurance for Teams- processen. Vi reflektera över framstegen, firar framgångar och delar våra insikter  med varandra. Detta är ett unikt tillfälle att samlas, utvärdera och blicka framåt. Vår högsta önskan är att deltagarna tar mid sig motion som livsstil.

NÖJDA KUNDER

Jag kan varmt rekommendera Erics upplägg till alla som vill och har möjligheten att låta träning var en del av vardagen, trots att schemat kan vara väldigt pressat.

Henrik Sundström
VD - Fadeform - Stockholm
Eric har hjälpt mig att få en bättre fysisk form. Samtidigt har han hjälpt mig att orka mera, stressnivån har sjunkt och jag njuter av mitt arbete på ett helt annat sätt. Alt känns mycket lättare nu.
Antti Kurkela
Vise VD - Vestera - Uleåborg
Eric övertygar mig med sin enorma kompetens inom idrottsfysiologi och träningslära. Men Eric är inte bara en mycket kunnig coach och föreläsare utan jag uppskattar också hans sunda värderingar och ödmjuka personlighet.
Cristoph Treier
En av europas ledande mentala tränare

Intresserad?

Blev ni intresserad av konceptet?
Ta isåfall direkt kontakt med mig. Ring mig via telefon så får vi prata mera!