Motionsprojekt

Ett projekt som varar i 6-12 månader med målet att öka antalet personer i personalen som motionerar regelbundet

 

Vad är nyttan med ett motionsprojekt?

♦ Minska på sjukfrånvaron & öka produktiviteten

♦ Förbättra företagets image

Alla tjänster är tillgängliga på svenska, finska och engelska

Ta kontakt!

Ring: 040-7560468   email: eric (at) esendurance.com 

Jag kommer gärna till ert företag på ett besök där ni får berätta om era problem och behov. Tillsammans skräddarsyr vi det perfekta paketet för er!

 

 

Exempel på olika delar som ett motionsprojekt kan innehålla:

1. Kickoff

Inspirera - engagera - involvera och informera

Innehåll:

♦ Företagets ledning får möjlighet att inleda

♦ Föreläsning: Det är både viktigt och enkelt! Nyttan med motion, bra kost och smarta återhämtningsstrategier.

♦ Presentation av motionsprojektet

2. Kartläggning av nuläget

Motivationskick och individuella resultat till deltagarna - övergripande statistik av nuläget till arbetsgivaren

 

Gångtest

Enkelt och tidseffektivt test som inte är fysiskt ansträngande. Testet går ut på att under 6 minuter promenera raskt fram och samtidigt som pulsen mäts. Alla deltagare får en siffra på sin egen konditionsnivå (V02=max). Resultatet jämförs med referensvärden för olika ålderskategorier

Wellbeing Profil

Hälsoprofilbedömning som kartlägger:

♦ Hur personer bäst hittar motivation och nuvarande motivationsnivå
♦ Motionsvanor
♦ Kostvanor
♦ Stressnivå och återhämtningsvanor

I tillägg till den skriftliga rapporten som alla får är det möjligt att gå igenom resultaten i samband med individuell handledning eller i grupper på 3-20 pers

3. Åtgärder

 

Motionera tillsammas! Ledda pass och komma igång kurser

Skidskola - Löparskola - Funktionell styrketräning  - Trail running - Konditionsbana - Rörlighetsträning osv..

Som de del av projektet ordnas prova på pass och nörbörjarkurser. Syftet är att sänka tröskeln för att komma igång, inspirera samt

 

Motionskampanj

Vid behov ordnas motionskampanj som belönar aktivt aktivt motionerande. Motionskampanjen designas på ett sätt som inte favoriserar personer som redan är mycket fysiskt aktiva.

Individuella handledningar

Fysiskt möte eller Skype 30-45 min. Antalet och handledningstillfällen anpassas enligt behov

♦ Individuell genomgång av hälsoprofilen
♦ 3 områden med stor utvecklingspotential identifieras
♦ Motionsrecept (noggrann beskriven motionsrekommendation)

 

 

Firstbeat livsstilsanalys: Stress - återhämtning - motion

Registrering av pulsvariation och hjärtfrekvensen under tre dagar

Lämplig åtgärd för personer som har hög stressnivå både i jobbet och på fritiden. Detta kommer fram i hälsoprofilbedömningen och under samtalen.

Läs mera om Firstbeat livstilsanalys: klicka här....

 

 

4. TYKY-dag

En TYKY-dag kan ordnas i anslutning till motionsprojektet. Mina TYKY-dagar innehåller en blandning av föreläsningar och praktiska moment. Temat är alltid träning, motion och kost. TYKY-dagar görs också tillsammans med samarbetspartners som är erkända experter inom följande områden, mental träning, ledarskap, stresshantering, motivation, arbetsglädje och teambuilding.

 

 

5. Uppföljning

Alla inledande tester och kartläggningar  upprepas. Deltagarna får se om konditionen, livsstilen och motivationen har förändrats.

Arbetsgivaren får en sammanställning på vilka effekter projektet har haft på personalen

 

 

6. Avslutning

Projektet avslutas med en aktivitetsdag som följer samma modell som kickstarten och innehåller föreläsningar, träningspass och en uppföljning på konditionstestet. Under dagen premieras också projektets flitigaste motionärer.

 

 

Referenser: