Self-Determination Theory: Nyckeln till varaktig motivation i livsstilsförändringar

Self-Determination Theory: Nyckeln till varaktig motivation i livsstilsförändringar

Att genomgå en livsstilsförändring, vare sig det handlar om att träna regelbundet, ändra kostvanor eller arbeta mot andra hälsomål, kan vara en utmanande resa. För att lyckas på lång sikt krävs inte bara viljestyrka, utan även en förståelse för vad som verkligen motiverar oss och håller oss engagerade i processen. Här kommer self-determination theory (SDT) in i bilden – en teori som erbjuder värdefulla insikter om hur vi kan upprätthålla vår motivation och nå våra mål på ett hållbart sätt.

Vad self-determination theory (SDT)?

Self determination theory (SDT), utvecklad av psykologerna Edward L. Deci och Richard M. Ryan på 1980-talet, är en teori om motivation och personlig utveckling. Enligt SDT är vår motivation starkt kopplad till tre grundläggande psykologiska behov: autonomi, kompetens och samhörighet. När dessa behov är tillfredsställda, känner vi oss mer motiverade och engagerade i våra handlingar. Länk till wikipedia för mera info. 

Autonomi: Du är VD för din egen livsstilsförändring.

Autonomi handlar om att ha kontroll över våra handlingar och känna att vi driver våra liv i den riktning vi vill. Genom att känna oss fria att välja och fatta beslut som är i linje med våra värderingar och önskemål, ökar vår motivation och engagemang för att nå våra mål.

Kompetens: Att se framsteg ger motivation

Kompetens handlar om att känna sig kapabel och effektiv i det vi gör. När vi upplever framsteg, märker förbättringar och når våra mål, ökar vår självkänsla och vår tro på vår förmåga att klara av utmaningar, vilket i sin tur ökar vår motivation att fortsätta.

Samhörighet: Hämta motivation från likasinnade

Samhörighet handlar om känslan av att vara en del av något större än oss själva och ha meningsfulla relationer med andra. Att känna oss stödda, uppskattade och delaktiga i gemenskaper eller sociala nätverk bidrar till vår motivation och välbefinnande.

Motivation = Bra självledarskap

Motivation handlar om ett bra självledarskap. Precis som en bra företagsledare leder och motiverar sin personal, måste du leda och motivera dig själv för att uppnå dina mål, särskilt när det gäller livsstilsförändringar.

När det gäller livsstilsförändringar är SDT särskilt relevant eftersom det ofta kräver långsiktiga ansträngningar och uthållighet. Att tvinga sig själv till förändringar på kort sikt kan fungera tillfälligt, men för långsiktig framgång är det viktigt att arbeta med sin motivation på ett mer hållbart sätt. Det är här SDT kommer in i bilden.

Self-Determination Theory

Tips för hur du kan använda self-determination theory vid livsstilsförändringar:

Här är några konkreta tips om hur du kan använda dig av SDT för att öka din motivation i en livsstilsförändring:

Tips för mera Autonomi:

  • Målet ska vara ditt eget. Du gör det frivilligt eftersom resultatet är något du vill uppnå. Jag har till exempel sett flera exempel där jag fått en kund kommit till mig för att ens partner tycker har sagt att det behövs. Resultatet blir aldrig bra.
  • Ge dig själv utrymme att fatta egna beslut om din kost och träning, och anpassa dina mål efter dina egna behov och önskemål. Du kan ändå ha både träningsprogram och kostprogram. Men, anlita en tränare som bygger program som innehåller valmöjligheter och flexibilitet.

Tips för bättre upplevd kompetens:

  • Sätt realistiska och mätbara mål som är anpassade till din nuvarande förmåga och situation. Om du tar dig vatten över huvudet i början kommer en känsla av misslyckande vilket tär på motivationen.
  • Fira små framsteg längs vägen och fokusera på din personliga utveckling och förbättringar.

Läs om målsättningar i detta blogginlägg. 

Tips för samhörighet:

  • Sök stöd från vänner, familj eller en coach som delar dina mål och värderingar.
  • Anslut dig till gemenskaper eller grupper med liknande intressen för att få stöd och samhörighet.
  • Var en del av ett team eller en grupp där du kan dela framgångar och utmaningar med andra. Idag finns det även möjlighet att känna samhörighet via digitala redskap. Man kan t.ex följa likasinnade personer på sociala medier och gå med i olika grupper online. Fördelen med dessa är att du kan hitta rätt personer att följa/umgås med trots att de inte finns i området där du bor.

 

Hur använder jag self-determination theory som coach

Som coach för mina kunder använder jag mig aktivt av SDT när jag arbetar med att stödja dem i deras livsstilsförändringar. Jag strävar alltid efter att låta mina kunder ha autonomi och kontroll över sin egen resa, samtidigt som jag erbjuder stöd, vägledning och samhörighet under hela processen. Genom att arbeta tillsammans för att uppfylla deras grundläggande psykologiska behov kan vi skapa en meningsfull och hållbar väg mot deras hälsomål.