Resumé

Resumé

Äntligen kom dagen då jag tog tag i bloggen. Hoppas att det här försöket lyckas bättre! Jag tänkte inleda med en sammanfattning av sommarens och höstens händelser. Förberedelserna inför vintersäsongen och livet i övrigt har sett lite annorlunda ut än de senaste åren. Jag har kommit så pass långt i mina studier i Umeå att det enda jag har kvar är två praktikkurser som jag gör i Finland. Det betyder att jag har flyttat hem till Kronoby igen.

Just nu är jag praktikant på Finlandssvenska skidförbund (FSS). Praktiken har omfattat allt från skidtalagen (12-14 åringar), junior och senior läger. Praktikperioden har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket mera än jag någonsin hade trott. Förutom att leda och planera träningen själv följt med på de flesta träningspass, vilket har gjort att jag fått världens bästa kombination av idrott och studier. Dessutom tror jag att jag har lärt mig mera när jag själv har utfört de träning som jag varit med och designat. På så sätt har jag kunna följa med på nära håll hur olika idrottare reagerar på träningarna och samtidigt fått ta del av de diskussioner om träningen som förs under passen.

Min egen träning har hittills gått som på räls och utan en enda sjukdomsdag. Förra veckan var jag i Ramsau och det gick bra. Det enda problem jag har haft är en ömmande fot som satt stopp för nästa all löpträning i höst. Det har lett till att höstträningen har bestått av 95 % grenmässig träning dvs. skidåkning, rullskidåkning och stavlöpning. Det är bara bra! Jag redan är bra på löpning och har en bra motor. Nu har jag istället fokuserat allt på mina stora svaghet dvs. att kunna utnyttja min hjärt- och lungkapacitet på skidor. I övrigt har jag tränat mera timmar än förr. Jag också har tränar längre intervaller där intensiteten har varit runt den anaeroba tröskeln (plus ca 180). Detta för att bli bättre klara av 15km långa tävlingar.

Förutom träning och praktik har jag också jobbat en del på KS-geoenergi som borrar bergvärme. Jag har gjort mycket olika saker allt från inkopplingar till pappersarbete. Just nu är jag involverad i ett stort bergvärmeprojekt i Umeå där jag sköter om dokumenteringen av olika protokoll. Jag kan inte nog poängtera hur viktig min arbetsgivare är. Jag har haft möjlighet att träna så mycket jag behöver och samtidigt kunnat tjäna lite pengar.