Din personlighet styr din träning!!!

Din personlighet styr din träning!!!

Din personlighet styr din träning!!!

Igår var jag med och arrangerade ett träningsmingel för långloppsåkare tillsammans med Christoph Treier och Dan Liljeqvist. Ca 50 personer deltog, jätte mycket folk tycker jag. Tack till alla som kom! Under kvällen höll jag en föreläsning om sommarträningen för skidåkare, Christoph höll en föreläsning om mental träning för långloppsåkare. Christophs föreläsning var som alltid inspirerande och det var speciellt han tog upp som jag funderade över efter föreläsningen.

Enligt Treier så finns det fyra kategorier av idrottare/motionärer. Dessa kategorier funderar på olika sätt och har olika behov av hjälp.

Kategori 1

Personer som behöver uppmuntran. För att lyckas med träningen behöver denna kategori en tränare som följer upp om träningarna blir av och görs på rätt sätt. Utan uppmuntran och någon som pushar så är det svårt att nå sin fulla potential.

Kategori 2

Sociala personer som utvecklas bäst i grupp. Dessa personer kommer att lyckas med träningen om de hela tiden omger sig med andra personer som tränar. Gruppen ger inspiration, motivation och ny kunskap. Utan gruppen är det svårt att prestera och att ge allt på träningar.

Kategori 3

Självgående personer. Dessa personer kan hitta ett träningsprogram och följa det under en lång tid och sedan prestera på topp. Om någon blandar sig i träningen blir det bara sämre. Hjälp utifrån kan till och med göra denna kategori irriterad. Denna kategori är enligt Treier mycket liten. Många tror att de är självgående men egentligen inte är det.

Kategori 4

Personer som man måste hålla tillbaka. Ambitiösa personer som hellre gör för mycket än för lite. För att prestera som bäst behöver dessa personer någon som säger när det dags att vila.

Jag skulle vilja tro att jag hör till kategori 3 (de som klarar sig bäst utan hjälp utifrån). Ska man vara ärlig så hör jag inte till den kategorin. Kanske jag ändå mest hör till kategori 4 (de som behöver bromsas). Ofta när jag tittar tillbaka på när jag presterar som sämst så är det någon form av utmaning som är problemet. Det hänger inte alltid upp sig på träningen utan ibland utan brist på återhämtning vid sidan om. Så kategori 4 är jag, och för att prestera och må bra behöver någon som får mig att vila ibland och att fokusera energi på det väsentliga. Vilken kategori hör du till?