6 andleningar att alla borde träna

6 andleningar att alla borde träna

6 anledningar till att alla borde träna

Många av mina inlägg har handlat om träning för att prestera bättre. Idrottsprestationer i all ära men träning ger mycket mera än så. Träning är bra för hälsan, dessutom är det roligt. Alla borde därför träna regelbundet. Här kommer en lista en del av de positiva hälsoeffekter träning har.

1 Mindre stress

Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle. Då kan det vara bra att komma ihåg att träning är ett bra sätt att både förebygga och behandla dessa besvär. Det finns studier som visar träning kan vara en lika effektiv behandlingsmetod mot depression som läkemedel och terapi. Med det sagt så bör det också nämnas att träning i sig är stress för kroppen och att överdriven träning i kombination med en hektisk vardag kan bidra till stressrelaterad ohälsa. (1)

2 Du får troligtvis inte diabetes typ 2

Insulin är ett hormon som gör att muskelcellerna lagrar kolhydrater. Vid typ 2 diabetes reagerar kroppen dåligt på insulin (nedsatt insulinkänslighet) och därför kommer kolhydraterna i lämna i blodet och orsaka högt blodsocker. Träning förbättrar insulinkänsligheten och sänker blodsockret. Direkt efter ett träningspass tas också kolhydrater upp utan hjälp av insulin och effekten sitter i ungefär 1 dygn. Därför är det också bra att träna ofta: (2)

3 Risken för att insjukna i hjärt-och kärlsjukdomar minskar 

Träning minskar risken för att drabbas av blodpropp (3) (4)  (5) Blodtrycket kan sänkas tack vare träning och träning kan fungera lika bra som medicin. (6)  Dessutom kan man genom att träna förhindra att blodkärlen tappar sin elasticitet nr man blir äldre (7)

4. Du orkar mera i vardagen

Alla vet att träning förbättrar konditionen. Efter att konditionen blivit bättre kommer vardagens utmaningar inte längre använda lika mycket av din kapacitet. Det gör att mera energi finns kvar efter arbetsdagen. Mera energi över till fritiden och familjen med andra ord.

5. Bra för hjärnan

I samband med mönstringen i Sverige har man sett ett samband mellan bra resultat i ett konditionstest och hög intelligens. (8)  Mycket tyder på att träning också gör att att nya hjärnceller bildas (9) dessutom bildas nya blodkärl (10) i hjärnan.

6. Du får en meningsfull hobby.

Träning anser jag vara en meningsfull hobby och ett bra sätt att spendera fritiden på. Förutom att det är roligt så är det hälsosamt. Förhoppningsvis så lyckas man samtidigt också inspirera någon i sin omgivning till att också börja träna. 

Ut och rör på er!