Individanpassning. Träning anpassas enligt mål träningsbakgrund och livssituation

Rätt progression. Börja träna på rätt nivå, öka när det behövs

Rätt variation. Hitta en optimal balans mellan specifik- och allsidig träning

Tillgänglig för alla överallt, (online via skype och telefon)