Personlig träning

Personlig träning för ökad motivation, minskad skaderisk, och bättre prestation

Det är också möjligt för föreningar, företag och andra grupper att boka in mig för gruppträningar.
 

Skidlektioner

Ingen fara om du sett varken skidor eller snö förut. Jag har erfarenhet av att instruera allt från nybörjare till elitåkare.

 • Grundlig genomgång av korrekt skidteknik
 • Teknikfel och dåliga vanor rättas
 • Utrusningen korrigeras
 •  Individuella teknikövningar som kan göras på egenhand
 • Video analys an tekniken för längre hunna

"Bra skidteknik gör det roligt att åka skidor!"

Teknikträning Löpning

 • IMG-20151025-WA0009 Videoanalys av löpsteget
 •  Teknikfel identifieras och rättas till
 • Individanpassade teknikövningar
 • Övningar för att för att åtgärda problem

"Bra löpteknik gör att du undviker skador och springer snabbare" 

Styrketräning

Fokus sätts på funktionella övningar som du har nytta av i vardagen och i din idrottsgren.

 • Genomgång av relevanta styrkeövningar
 • Grundlig genomgång i säker lyftteknik
 • Utförandet analyseras med filmkamera vid behov
 • Teknikfel rättas

Laktatmätning under träningspass

Är du säker på att du verkligen ligger på rätt intensitet när du tränar?

 • Blodprov tas för att mäta mängden laktat (mjölksyra)
 • Direkt feedback på träningsintensiteten
 • Träningsfarten justeras

Läs mera klicka här...

Specialdesignade gruppträningar

Jag kan leda träningspass för din och dina vänner, förening och företag. Träningspassn specialdesignas utifrån era behov. Ta kontakt...