Online coachning

Du kan anlita Eric Storvall oavsett va du befinner dig. Kontakten sköts enkelt via, Skype, Google Hangout, telefon e-post och högklassiga online verktyg

 

För bättre prestation i uthållighetsidrotter

Individanpassade träningsprogram

Prestera bättre med hjälp av träningsprogrammen är anpassade till dina mål, förutsättningar och vardagssituation. Se till att ditt träningsupplägg verkligen är lämpligt med tanke på hur du i övrigt lever ditt liv

För mig är du en elitidrottare! Allas träning tas på lika stort allvar oavsett om målet är OS guld eller att komma orka springa i 5 km utan paus!

För en hållbar livsstil

"Mera energi i vardagen, prestera bättre på jobbet"

Firstbeat listilsanalys

 

Mätning av hjärtfrekvensen och pulsvariationen i under tre dygn.

Du får en heltäckande rapport på följande saker:

  • Balansen mellan stress och återhämtning: Vika stationer orsakar stress för just dig!
  • Återhämtning: Är nattsömnen tillräckligt lång och kvalitativ för att uppnå full återhämtning
  • Fysisk aktivitet: Motionerar du tillräckligt att få positiva hälsoeffekter. Är träningen till och med för hård med tanke på din livssituation?
  • Din konditionsnivå, är din kondition tillräckligt bra för att förebygga sjukdomar

Det är mycket enkelt! Mätutrustning skickas till hela Finland och Sverige per post tillsammans med ett returkuvert.  

Hälsoprofil

Huco Wellbeing 360 är en hälsoprofilbedömning som görs via ett online formulär:

Hälsoprofilen kartlägger:

  • Hur motiveras du? Lär dig att hitta riktig motivation och hur du håller den uppe!
  • Hur du äter. Kartläggning av dina matvanor, lär dig att äta rätt!
  • Hur du motionerar. Är motionen tillräckligt och vettigt upplagd?
  • Hur återhämtar du dig? Hitta balans mellan stress och återhämtning!