FÖRETAG

För företag

 

Vill ni bli en modern arbetsplats där medarbetarnas välmående prioriteras? Eric Storvall hjälper er med friskvårdsprojekt som minskar sjukfrånvaron, ökar trivseln, produktiviteten och lönsamheten. Dessutom ger en synlig satsning på personalen en bra image. Förutom att få bra reklam kommer företaget att bli en attraktiv arbetsplats för både nya och gamla medarbetare.

Genom att anlita Eric så får ni också hjälp med att planera friskvårdssatsningen för början till slut. Ni behöver därför inta ha tidigare erfarenheter eller avsätta en stor mängd tid för planering.

Filosofi:
För att prestera på topp krävs och orka.

Målinriktat:

Mätredskap som används:

 

INDIVIDUELL COAHNINGLearn to Ednure = individuell coahning för FÖRETAGSLEDARE
Learn to Endure = lär dig att orka och bygg upp din reciliens. Ett coahningsprogram dig med stort ansvar som lägger all tid energi på andra människor och företaget medan ens egen hälsa och kondition blir lidande.

Sprint – 16 veckor
Endure – 12 månader

100% individanpassat och nyckeln i handen koncept där du blir min VIP klient där jag personligen ser till att du fokuserar din begränsade tid på rätt saker.

För team

Induviduell coahning för team medlemmar

Tjänster för dig som vill vara aktiv och vet att det gör dig gott, men som behöver hjälp med att komma igång – och inte ge upp. Jag är en expert som erbjuder både träningsprogram och individuell coachning gällande kost återhämning och motivation oavsett var du befinner dig.

Må bra dag

Tjänster för dig som vill utveckla din prestationsförmåga inför en specifik tävling men har många andras saker i livet som tar din tid och energi. Därför vill avnända tiden du lägger på träning på ett vettigt sätt samt undvika skador och utbrändhet.

Föreläsningar

Tjänster för dig som vill vara aktiv och vet att det gör dig gott, men som behöver hjälp med att komma igång – och inte ge upp. Jag är en expert som erbjuder både träningsprogram och individuell coachning gällande kost återhämning och motivation oavsett var du befinner dig.

Må bra dag

Tjänster för dig som vill utveckla din prestationsförmåga inför en specifik tävling men har många andras saker i livet som tar din tid och energi. Därför vill avnända tiden du lägger på träning på ett vettigt sätt samt undvika skador och utbrändhet.